Rodzice

Prowadzę konsultacje dla rodziców i opiekunów pragnących polepszyć swoje relacje z dziećmi. Zapraszam zwłaszcza tych dorosłych, którzy doświadczają trudności w procesie wychowawczym swoich dzieci.